มอบจักรยานให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดสะพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)

วันที่ 12 มกราคม 2567 คุณสมนึก อินอ่ำ ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดสพานสูง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษานนทบุรี เขต 2 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

Other Article